dnunet.com อิสซึ่น ตามน้ำ

 

 

มากับมวลน้ำ

อิสซึ่น
Isn't - ตามน้ำ

ซีดี ราคา 270 บาท (หมด / out of stock)

 


 

รายการเพลง

1. คนเมืองป่า จาตุรนต์ เอมซ์บุตร  คำร้อง
วิฑูรย์ สาคเรศ  ทำนอง
ธนวิตย์ สุขมุข  เรียบเรียง
2. ไม่เคยไม่รัก สารภี ศิริสัมพันธ์   คำร้อง
โสภณ อ้นโต   ทำนอง
อิสซึ่น   เรียบเรียง
3. ขอมอบบทเพลง จิรพรรณ อังศวานนท์
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง
4. มัด แนท วาสนา   คำร้อง/ทำนอง
วิฑูรย์ สาคเรศ  เรียบเรียง
 
5. ยอมเสียใจ พิพัฒน์ เทียนทิพย์  คำร้อง
จิรภัทร เอมซ์บุตร  ทำนอง
อิสซึ่น  เรียบเรียง
 
6. เจ้าโต เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์  คำร้อง
จาตุรนต์ เอมซ์บุตร  ทำนอง
พล จุฬานนท์   เรียบเรียง
 
7. ไม่ต้องเอามาคืน ธนา ชัยวรภัทร์   คำร้อง
สุริยา พึ่งธงไทย   ทำนอง
อิสซึ่น  เรียบเรียง
 
8. คนส่วนน้อย สุวนิตย์ ชลศึกษ์  คำร้อง
จิรภัทร เอมซ์บุตร  ทำนอง
จาตุรนต์ เอมซ์บุตร  เรียบเรียง
 
9. บ้านหลังนี้ ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล  คำร้อง
สมชาย กฤษณะเศรณี  ทำนอง
อิสซึ่น  เรียบเรียง
 
Bonus Tracks    
1. อยากให้เธอรู้ สารภี ศิริสัมพันธ์  คำร้อง
จิรภัทร เอมซ์บุตร  ทำนอง
อิสซึ่น  เรียบเรียง
2. เพิ่งรู้ อิงเมือง เกิดสา  คำร้อง
วิฑูรย์ สาคเรศ  ทำนอง
พล จุฬานนท์  เรียบเรียง
desktop/notebook   smartphone/tablet

 


 

dnunet.com สารบัญดนตรี