www.dnunet.com

ตามเพลงไหมไทย
ดนู ฮันตระกูล
ตามเพลงไหมไทย - ดนู ฮันตระกูล
อัลบั้มใหม่รับหน้าฝนปี๕๐
เสียงใบไผ่
ดนู - พงสิทธิ์ - ถนอม - สุภัทรา
เสียงใบไผ่ - ดนู ฮันตระกูล
เต็มอิ่มกับเครื่องดนตรีหลากชิ้นและนักร้องประสานเสียง
เมื่อดอกซากุระบาน
สุภัทรา - นรอรรถ - จุน - ดนู
เมื่อดอกซากุระบาน - สุภัทรา
สุภัทรา ร้องเล่นทั้งอัลบั้ม
ลมเหนือน้ำหนาว
ทัศนา - ประสานมิตร - ดนู ฮันตระกูล
ลมเหนือน้ำหนาว - ทัศนา, ประสานมิตร, ดนูฮันตระกูล
ของขวัญปีใหม่ส่งท้ายหน้าน้ำลมหนาว
เพลงบางกอก
ดนู ฮันตระกูล
เพลงบางกอก
บทเพลงย้อนยุควัฒนธรรมเบ่งบาน
โน้ตเพลงบางกอก
ดนู ฮันตระกูล
โน้ตเพลงบางกอก
โน้ตเพลงจากชุด'เพลงบางกอก'
ช้างกับเรือ
ไหมไทย - ดนู ฮันตระกูล
ช้างกับเรือ
นิทานเพลงฟอร์มใหญ่บรรเลงโดยวงไหมไทย
จานสวย เล่ม 1, 2, 3
ดนัย ฮันตระกูล
จานสวย - ดนัย ฮันตระกูล
รวมเล่มคอลั่มน์ฮิตจากนิตยสาร'พลอยแกมเพ็ชร'