สารบัญดนตรี ดนูคุย คุยกันที่ชะอำ แผงจำหน่าย สั่งซื้อ
      คำนำจากผู้จัดทำ
      นิทาน - - - มนต์เสน่ห์เร้าใจสำหรับเด็กไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก   มาบัดนี้ มูลนิธิเด็กและเหล่าศิลปิน ได้ร่วมกันทุ่มเทแรงใจ สร้างเสน่ห์อย่างใหม่ให้แก่การเล่านิทาน ด้วยการผสานบทเพลงและเสียงดนตรีที่มีวิญญาณ  เพื่อให้นิทานเรื่องนั้นโลดแล่นดำเนินไปอย่างมีชีวิตชีวา       ที่สำคัญคือ บทเพลงและเสียงดนตรีส่วนใหญ่ในนิทานชุดนี้   นักดนตรีนามอุโฆษ - - - ดนู ฮันตระกูล แห่ง ไหมไทยออร์เคสตรา ตั้งใจประพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะ     เพื่อให้ผู้ใหญ่และเด็กได้เพลินใจร่วมกันอย่างละเมียดละไม ณ จุดนัดพบทางใจจุดนี้
นิทานเพลง

ช้างกับเรือ

ดนู ฮันตระกูล เขียนดนตรี
ไหมไทยออร์เคสตรา บรรเลง
คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน
และ เทพศิริ สุขโสภา เขียนบท
ดนู ฮันตระกูล อำนวยการผลิต
กรเณศว์ วะสีนนท์ บันทึกเสียง
มูลนิธิเด็ก จัดทำ

นิทานเพลง - ช้างกับเรือ

สอบถาม หาแผงจำหน่าย
และสั่งซื้อโดยตรงที่ บ.สองสมิต จำกัด
156 ซอยเจริญมิตร สุขุมวิท63
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-391-3784 โทรสาร: 02-381-8992
อีเมล: songsmith@dnunet.com และ
WebSite http://www.dnunet.com

ซีดี : 250 บาท / เทป : 90 บาท

สองสมิต

๑. เมล็ดกล้าในดินกร้าว
เรื่อง : คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน
บท : เทพศิริ สุขโสภา
คำร้อง : เทพศิริ สุขโสภา, ไพลิน รุ้งรัตน์
ดนตรี : ดนู ฮันตระกูล
เล่า : คำรณ คุณะดิลก
ร้อง : สุภัทรา อินทรภัคดี
๒. ม้าขาวของซือโฮ
นิทานพื้นบ้านของมองโกเลีย
บท : สุริยฉัตร ชัยมงคล
คนตรี : โชโกะ ชิดะ
เล่า : ภาสุรี ภาวิลัย
๓. ช้างกับเรือ
นิทานพื้นบ้านของสุโขทัย
บท : เทพศิริ สุขโสภา
คำร้อง : เทพศิริ สุขโสภา, ดนู ฮันตระกูล
ดนตรี : ดนู ฮันตระกูล
เล่า : เทพศิริ สุขโสภา
ร้อง : ดนู ฮันตระกูล
๔. เพลงจากละครเด็ก
"เมฆน้อย - หยดฝน - ไอน้ำ"

บท : ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์
คำร้อง : พิเศษ สังข์สุวรรณ
ดนตรี : ดนู ฮันตระกูล
ร้อง : สุภัทรา อินทรภัคดี
สารบัญดนตรี ดนูคุย คุยกันที่ชะอำ แผงจำหน่าย สั่งซื้อ