dnunet.com ไหมไทย รังสรรค์วันสวย CD

 

สองสมิต ปล่อยของ

ไหมไทย

รังสรรค์วันสวย

สุภัทรา อินทรภักดี  ไหมไทย คอรัส  ไหมไทย ออร์เคสตรา

ซีดี ราคา 450 บาท (หมด / out of stock)

 


 

ไหมไทย รังสรรค์วันสวย
(พ.ศ. 2534)
สุภัทรา อินทรภักดี  ไหมไทย คอรัส  ไหมไทย ออร์เคสตรา

 

      รังสรรค์วันสวย เป็นอัลบั้มลำดับที่ 5 ของวงไหมไทย มีความแตกต่างจากอัลบั้มก่อนๆ ทั้ง 4 ชุด ที่จะเน้นเพลงร้องมากขึ้น ซึ่งเดิมจะเน้นเพลงบรรเลงเสียมากกว่า
      อัลบั้มนี้ได้คุณแป๋ม สุภัทรา อินทรภักดี เป็นผู้ถ่ายทอดเสียงร้องทั้งหมด 7 เพลงด้วยกัน และได้ไหมไทย คอรัส มาเป็นผู้ถ่ายทอดสองเพลงร้องที่เหลือ คือเพลง สุดที่รัก และ พี่มาทีหลัง

 

ผู้อำนวยเพลง:  ดนู ฮันตระกูล
โค-โปรดิวเซอร์:  ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม / ชูวิทย์ ยุระยง
ห้องบันทึกเสียง:  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต /
บัตเตอร์ฟลาย / ศศิลิยะ
บันทึกเสียง:  กรเณศร์ วะสีนนท์
ผสมเสียง:  ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม / ขันติ อรัญ / เผดิมศักดิ์ ทองเพ็ญ / นิติพงษ์ โสรัต
ควบคุมการผลิต:  สมบัติ ขจรไชยกุล
อำนวยการผลิต:  สมชาย เหมรัตน์หิรัญ

 

1. เหมันต์รัญจวน
2. ชายน้ำ
3. หากฉันรู้สักนิด
4. คนจะรักกัน
5. บัวขาว
6. สายชล
7. สุดที่รัก
8. พี่มาที่หลัง
9. ดอกราตรี  
10. กลิ่นดอกโศก

desktop/notebook   smartphone/tablet

 


 

 

ไหมไทย รังสรรค์วันสวย LP

แผ่นเสียงไวนิล 180 กรัม ราคา 2,500 บาท
ผลิตโดย Schallplattenfabrik Pallas Gmbh, Republic of Germany
มีจำนวนจำกัด เพียง 300 แผ่นเท่านั้น

วางจำหน่ายแล้ว [ดูรายละเอียดที่นี่]

 

 

dnunet.com สารบัญดนตรี