dnunet.com ไหมไทย รื่นฤดี

ไหมไทย รื่นฤดี
ดนู ฮันตระกูล

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 

วงไหมไทย   ดนู ฮันตระกูล
จามร ศุภผล   ณัฐพร ธรรมาธิ   อนุชา ประธาน   สุภัทรา โกราษฎร์

ซีดีราคา 500 บาท (หมด / out of stock)


 

... ณ ที่ประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ไม่มีวันไหนเลย ที่ไม่มีเสียงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นที่วังรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร, ตำหนักพัชราลัย หัวหิน, ในรถพระที่นั่งเวลาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่เวลาเสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ในโรงพยาบาล
นับจากวันแรกที่ประสูติ เจ้าฟ้าหญิงพระองค์นั้นประสูติมาพร้อมกับเสียงดนตรี ความสำราญพระหฤทัยที่ทรงพอจะหาได้บ้างจากช่วงเวลาวิกฤตทางการเมืองเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ก็อาศัยดนตรีมาปลอบประโลม ยามเสด็จนิราศไปประทับอยู่ไกลปิตุภูมิ มีเวลาที่ทรงเหงาหงอยบ้าง ก็ได้ดนตรีนี่แหละ เป็นงานอดิเรกทำให้ทรงรื่นเริง ครั้นเสด็จนิวัตประเทศไทย ยามใดที่ทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระกรณียกิจที่มากหลาย ทรงพักผ่อนหย่อนพระอารมณ์ด้วยดนตรี จนถึงปัจจุบันนี้ ในสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เมื่อพระอนามัยดำเนินไปตามวงจรของพระโรค ดนตรียังคงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำพระทัยให้บันเทิงได้อยู่มิรู้เปลี่ยนแปร
เสียงเปียโนที่ทรงบรรเลง พระสุรเสียงที่ทรงขับร้องเองอย่างแจ่มใส สุ้มเสียงท่วงทำนองเพลงในลีลาและทางเพลงอันหลากหลายจากนักร้องและนักดนตรีทั้งไทยและเทศ ที่แว่วมากระทบพระกรรณ จนเข้าไปสัมผัสพระหฤทัย จึงเป็นความรื่นฤดีที่สดใส ยั่งยืน และถาวรของเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้

“การดนตรีนั้นเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ที่จะช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้ที่รักในการดนตรี ให้เป็นไปในทางที่ดี รักความดี ความงาม...”

(พระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระราชทานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๕)

 


 

  1. ดอกไม้ ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ / อุระมิลา อุรัสยะนันทน์
  2. Roses of Picardy Haydn Wood / Fred E. Weatherly
  3. To a Wild Rose Edward Alexander MacDowell  
  4. Étude in E major Frédéric François Chopin  
  5. Humoresque Antonín Leopold Dvořák  
  6. Torna a Surriento Ernesto de Curtis  
  7. Intermezzo Pietro Mascagni  
  8. Ciribiribin Alberto Pestalozza  
  9. On Wings of Song Felix Mendelssohn Bartholdy  
10. La Cumparsita Gerardo Matos Rodriguez  
11. สาส์นรัก รัชกาลที่ ๖ / เอื้อ สุนทรสนาน  
12. โยสะลัม รัชกาลที่ ๖  
desktop/notebook   smartphone/tablet

 


 

เรียบเรียง ดนู ฮันตระกูล
อำนวยเพลง ดนู ฮันตระกูล
บันทึกเสียง ทีมพี 418 โพเธ่น
บันทึกเสียง ประทีป เจตนากูล และ ทีมพี 418 โพเธ่น
สถานที่ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
   
บทความ ดร. ชัชพล ไชยพร
สารคดีเพลง ดนัย ฮันตระกูล
ภาพ ปริญญา สีอุไรย์  วีรนิจ ทรรทรานนท์
ออกแบบปก ศุภกร ฮันตระกูล
ผลิต บริษัท สองสมิต จำกัด

 


 

 

 
dnunet.com สารบัญดนตรี