dnunet.com ไหมไทย-หิรัญ

 

 

ไหมไทย-หิรัญ
วงไหมไทย  ดนู ฮันตระกูล

 

ดนู ฮันตระกูล จามร ศุภผล ไหมไทย คลาสสิก

ซีดีแผ่นคู่้ ราคา 800 บาท (หมด / out of stock)


 

คำนำ
ไหมไทย ถือกำเนิดใน พ.ศ. ๒๕๓๐ แรกเริ่มเป็นวงเครื่องสายและพิณฝรั่ง บันทึกเพลงไทยเดิม งานของครูเพลงที่ยิ่งใหญ่ เรียบเรียงขึ้นเฉพาะกิจ พร้อมด้วยเพลงร่วมสมัยของคีตกวียุคปัจจุบัน หลังจากชุดที่ ๑ เผยแพร่แล้ว ได้พัฒนาวงจาก ๑๒ ชิ้น เพิ่มซออีกหลายคัน เพิ่มเครื่องลมไม้ แตร เครื่องเคาะ นักร้องนำ รวมทั้งกลุ่มนักร้องประสานเสียง จนได้ขนาดและคุณภาพเสียงมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของคณะบริหาร สองสมิต ที่เพิ่มอรรถรสดนตรีให้หลากหลาย ทั้งเพลงไทยเดิม เพลงไทยอมตะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพลงทำนองท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ เพลงร่วมสมัย เพลงประกอบบทกวี นิทาน และแม้แต่เพลงล้ำยุค
หลังผลงานต่อเนื่องเป็นเวลาราวครึ่งทศวรรษ การสืบสานเจตนารมณ์ของไหมไทยยิ่งทียิ่งพานพบอุปสรรค ด้วยข้อจำกัดช่องทางจัดจำหน่ายในภาคอุตสาหกรรมดนตรีไทย ไหมไทยจึงจำเป็นต้องราร้างจากวงการไปร่วมสิบปี ปล่อยให้ผลงานในรูปของเทปคาสเซทเปื่อยยืดไปตามกาลเวลา
และแล้วพลันเกิดอนุชนแห่งวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ที่ใฝ่รักคีตรสของไหมไทย หลังจากเที่ยวควานหาผลงานรุ่นดึกดำบรรพ์ในรูปแบบคาสเซท แต่ก็ไม่เป็นผล ก็มีเสียงร่ำร้องให้ผลิตชุดเดิมขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบของแผ่นเลเซอร์ อีกประการคือ ได้เกิดช่องทางใหม่สำหรับแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมของไทยออกสู่ชาวโลกเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ไหมไทย หิรัญ ชุดนี้จึงอุบัติขึ้นจากคำเรียกร้อง รวมเพลงเกือบทั้งหมดจากชุด ไหมไทย ๑ ถึง ๔ วงไหมไทยถูกปลุกจากอาการหลับใหล เพลงทุกบทได้รับการรื้อฟื้นเรียบเรียงใหม่แทบทุกเขบ็ตโน้ต เพื่อให้กระชับเข้ากับรูปวงแบบใหม่ และบันทึกด้วยเทคโนโลยีดรรชนีทวิกรม นักดนตรีที่เคยร่วมบรรเลงทั้งบันทึกเสียงและออกงานแสดงของไหมไทยรุ่นบุกเบิก ซึ่งในอดีตนั้นหลายคนยังเป็นนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ครั้งนี้ได้กลับมารวมตัวอีก พร้อมด้วยประสบการณ์ดนตรีที่แก่กล้า หลากหลาย แต่เปี่ยมด้วยความคึกคักกระตือรือร้นยิ่ง
ในที่สุด ไหมไทย หิรัญ ขุดนี้ มิใช่เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ แต่เป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อย ตามพันธะสัญญาว่าจะนำเสนอคีตศิลป์จากขุมมรดกของไทยสืบเนื่องต่อไป


 


 

รายการเพลง


CD1 – Traditional เพลงไทยเดิม

  1. ต้นบรเทศ
  2. ขับไม้บัณเฑาะว์
  3. พม่ารำขวาน
  4. แขกมอญบางขุนพรหม  
  5. ลาวเสี่ยงเทียน
  6. เขมรไทรโยก
  7. วิหคเหินลม
  8. อิเหนา
  9. มอญมอบเรือ
10. แขกเชิญจ้าว
11. สีนวล
12. ลาวดวงเดือน
13. นกขมิ้น
14. กระแตเล็ก
15. ลาวเจริญศรี
desktop/notebook   smartphone/tablet

 

CD2 – Classic เพลงไทยอมตะ

  1. ชีพจรลงเท้า
  2. ทาบทอง
  3. ร่มฉัตร
  4. ทุ่งแสงทอง
  5. สวนอัมพร
  6. สนามหลวง
  7. ภูหนาว
  8. เมื่อวานนี้
  9. ลมหวน
10. ขวัญเรียม
11. เงาไม้
12. หาเดือน
13. คนึงครวญ
14. ลุ่มเจ้าพระยา
15. สายธารสู่ดวงดาว  
desktop/notebook   smartphone/tablet 

เรียบเรียง ดนู ฮันตระกูล  สุรสีห์ อิทธิกุล  ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม
อำนวยเพลง ดนู ฮันตระกูล
บันทึกเสียง

ทีมพี 418 โพเธ่น

ควบคุมเสียง

ประทีป เจตนากูล

ภาพ

Mark Dadlani   

ออกแบบปก ศุภกร ฮันตระกูล
คำนำ

ดนัย ฮันตระกูล

 


 

ซีดีแผ่นคู่ ราคา 800.- บาท (หมด / out of stock)


 


 

 

dnunet.com สารบัญดนตรี